Bu sistemde bütün taşıyıcılar çelikten imal edilmekte ve oluşmaktadır. Deprem riskinin çok fazla olduğu bölgelerde tercih edilmektedir. Sistemi bilmeyenler için çelik konstrüksiyon nedir sorusuna cevaplar vermeye devam ediyoruz. En çok kullanım alanları olarak fabrika binaları, hangarlar, spor tesisleri, depo ve atölye gibi alanlarda tercih edildiği bilinmektedir.

Standartlarımız

Statik hesaplar ve Modellemeler belirtilen standartlara göre yapılması gerekir :

-AISI –LRFD ( American Iron and Steel Institute – Load and Resistance Factor Design) Specification of Cold Formed Steel Structural Members

-AISI S100-2007 North American Specification fort he Design of Cold Formed Steel Structural Members

-TS 11372 Soğukta Şekillendirilmiş İnce Cidarlı Profillerin Hesap Kuralları

-EUROCODE CEN ENV 1993 Rules for Cold Formed Thin Gauge Members and Sheetings

-ASCE 7-05 Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

-TS 498 Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yükler Hesap Değerleri

-Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)

-TS 500-2000 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları ( Temeller)

-ASCE 32-01 Design and Construction of Frost-Protected Shallow Foundations, 2001

-IRC, International Residential Code